Lime Yellow support Fresh Rebels als mentor ICT-inkoop

Lime Yellow support Fresh Rebels als mentor ICT-inkoop

Lime Yellow support Fresh Rebels als mentor ICT-inkoop

Lime Yellow support Fresh Rebels als mentor ICT-inkoop

Lime Yellow gaat young professional begeleider Fresh Rebels ondersteunen als mentor ICT-inkoop. Het doel van de samenwerking is facilitair talent enthousiasmeren, ontwikkelen en behouden voor de zorg.

Traineeships voor young professionals

Fresh Rebels verzorgt traineeships voor facilitaire young professionals. Tijdens het traject doen de trainees twee jaar lang ervaring op bij verschillende zorgorganisaties. Dat gebeurt onder begeleiding van een coach. De focus ligt op facilitaire, logistieke en inkoopprocessen.

Tijdens het traineeship laat Fresh Rebels de young professionals proeven van de vele facilitaire smaken in de zorg. ICT-inkoop is een van die smaken. Maar daar komt technisch, juridisch, contractueel en organisatorisch enorm veel bij kijken. Dat allemaal in goede banen leiden zonder in commerciële fuiken te lopen, is een vak op zich. Maar juist daar ligt het specialisme van Lime Yellow.

Zuinig zijn op schaars talent

Edward Mutsaers, samen met Marina van Dijk de drijvende kracht achter Fresh Rebels: “We zijn ontzettend blij dat Lime Yellow onze missie support door onze young professionals mee te nemen in het ICT-inkoopproces bij zorgorganisaties. Het aanbod van Lime Yellow om Fresh Rebels op dit vlak te ondersteunen, hebben we met beide handen aangenomen.”

Vanuit Lime Yellow steunen we de missie van Fresh Rebels van harte. Ook wij zien dat er binnen de zorg een enorme behoefte is aan experts en talentvolle mensen die de digitalisering en inkoop van ICT in goede banen kunnen leiden.

ICT-expertise is schaars in de zorg en datzelfde geldt voor facilitair talent, dus daar moeten we zuinig op zijn. Young professionals kunnen overal terecht. Wil je die behouden voor de zorg? Dan moet je ze goede begeleiding en perspectief bieden.

ICT-inkoopmentor en reddingsboei

Concreet houdt de samenwerking in dat Lime Yellow de young professionals gaat bijstaan als mentor ICT-inkoop. Het ICT-inkoopproces is enorm complex. Dreigt een trainee kopje onder te gaan in de materie? Dan kunnen ze elk moment een reddingsboei naar ons uitgooien.

Gedurende het traineeship organiseert Fresh Rebels ook studiedagen rondom bepaalde thema’s. Lime Yellow zal de thema’s rondom ICT-inkoop gaan verzorgen om praktische kennis over te dragen aan de jongere generatie.

Wil je meer weten over ons partnership met Fresh Rebels? Of heb je als zorgorganisatie interesse in interim ondersteuning door een facilitair talent? Neem dan vooral even contact met me op via raymon@limeyellow.nl of bel 026 206 2170.

Raymon Busser
ICT-inkoopbegeleider en managing partner Lime Yellow