Lime Yellow

ICT-inkoopbegeleiders voor de zorg, met hart voor de zorg

Lime Yellow

ICT-inkoopbegeleiders voor de zorg, met hart voor de zorg

Geboren uit ergernis

Lime Yellow is geboren uit de ergernis dat ICT-leveranciers misbruik maken van het gebrek aan ICT-kennis en commerciële weerbaarheid bij zorginstellingen.

De meeste zorginstellingen zijn onbewust onbekwaam als het gaat om ICT inkopen. Ze laten zich leiden door het gekleurde advies van externen. Hierdoor maken ze verkeerde keuzes, geven ze onnodig te veel geld uit en neemt de druk op de zorg alleen maar verder toe.

Jouw firewall tegen het commerciële ICT-geweld

De meeste zorginstellingen zijn totaal niet opgewassen tegen de commerciële praktijken van ICT-leveranciers. Waar jij denkt aan verbetering en ontwikkeling, denkt de leverancier aan lock-in creëren, margevergroting en upsell.

Lime Yellow wapent jouw zorgorganisatie hiertegen. We maken je commercieel weerbaar. Niet alleen tijdens de selectie- en contractfase met de traditionele inkooppet op, maar tijdens de hele ICT-lifecycle. We zijn je firewall die continu aanstaat.

ICT-inkopers met verkoopervaring

Lime Yellow brengt jarenlange verkoopervaring mee aan de inkooptafel. Dat is onze grote kracht. Wij lopen al meer dan 25 jaar rond aan de commerciële kant van de ICT-wereld. We kennen de markt. De ICT-partijen. En het spel dat ze spelen.

Onze uitgebreide kennis en ervaring – en ons netwerk van ICT-professionals – laten we nu werken in jouw voordeel. We creëren een eerlijk, transparant en democratisch speelveld. En ruimte voor gezonde samenwerking.

Bewaker van je ICT-ecosysteem

Ook voorkomen we ‘sabotage’ van binnenuit. Want intern begint – onbedoeld – vaak de ellende. Bij personen en afdelingen die te veel vanuit hun eigen perspectief keuzes maken. Zonder te beseffen wat dit betekent voor de rest van het ICT-ecosysteem. 

Lime Yellow overziet wel het hele plaatje. We kijken met een holistische blik naar je ICT en houden je organisatiebelang continu in het oog. Voor nu en in de toekomst.

Slimmer omgaan met schaarse ICT-expertise

We begeleiden je organisatie continu. En wanneer nodig betrekken we op het juiste moment de juiste specialisten bij het proces. Hun kennis is schaars. Daarom zetten we ze alleen in voor hun specialisme. En enkel voor de duur die nodig is.

Zo behouden we schaarse ICT-kennis en -kunde voor de zorg en maken we onze ondersteuning duurzaam.

ICT waar iedereen beter van wordt

Ons vertrekpunt? Organisatiedoelen en mensen. We luisteren naar wat er leeft. We voelen waar het knelt. En we zorgen voor verbinding door de belangen van inkoop, ICT en de interne klant bij elkaar te brengen.

Met Lime Yellow kies je voor een duurzame, transparante en mensgerichte samenwerking. Samenwerking die waarde creëert voor iedereen. Voor de organisatie. Voor de zorgmedewerkers. En uiteindelijk ook voor de patiënt of cliënt.

Het is tijd voor ICT die werkt voor de zorg

Raymon Busser
managing partner Lime Yellow

Nieuwe uitdagingen, nieuwe oplossingen

De steeds verdergaande digitalisering. De schaarste op de arbeidsmarkt. De noodzaak om als partners samen te werken met ICT-leveranciers en andere dienstverleners met een commercieel belang. Het zijn ontwikkelingen die vragen om nieuwe oplossingen.

Daarom doet Lime Yellow het anders. Want het is tijd voor verandering. Tijd voor ICT die werkt voor de zorg.

Enkele van onze opdrachtgevers