Lime Yellow - ICT-leveranciers scan

ICT-leveranciers Scan

Stap één naar een gezond ICT-ecosysteem

ICT-leveranciers Scan

Stap één naar een gezond ICT-ecosysteem

Start met een ICT-leveranciers Scan

De eerste stap naar continuïteitsborging, kostenefficiency en meer grip op je ICT? Onze ICT-leveranciers Scan. In één helder overzicht brengen we je ICT-leverancierslandschap in kaart en leggen die over je interne processen.

Je ziet direct waar operationele ICT-risico’s liggen en contractuele actie vereist is.

ICT-leveranciers Scan aanvragen

Van overzicht naar inzicht

Je ICT-infrastructuur is het fundament van je ICT-ecosysteem. Al je applicaties draaien erop. Een stabiel netwerk begint dus hier.

Met een ICT-leveranciers Scan leggen we de zwakke plekken bloot. We zetten al je ICT-domeinen op een rij en plotten daar je huidige processen en leveranciers in. Zo maken we in één A4 visueel hoe je ICT-leverancierslandschap ervoor staat.

Het voordeel? Je gaat de logica zien. Of juist het gebrek eraan. We houden elk onderdeel kritisch tegen het licht. Wie is de leverancier? Wie adviseert je erover? Wie doet het onderhoud? Werk je op elk domein wel met de beste en meest logische partij? Welke belangenverstrengeling kom je tegen? En welke risico loop je daarmee?

De ICT-leveranciers Scan vormt het vertrekpunt voor onze ICT-inkoopbegeleiding.

De kosten voor een ICT-leveranciers Scan bedragen 1.750,- euro (exclusief btw).