Een frisse kijk op ICT

Het nieuwe werken vraagt om een nieuwe manier van zakendoen.
Onafhankelijk ICT inkoop advies zonder belangenverstrengeling.

 

 

 

 

 

Informatie- en communicatietechnologie, oftewel ICT, is een containerbegrip geworden, een overkoepelende term die een veelvoud aan technologieën, middelen en mensen samenvat. Denk maar eens aan een software developer, security specialist, cloud consultant, Information manager; allemaal zijn ze werkzaam in de ICT branche en toch zijn hun vaardigheden compleet anders. Het juiste ICT advies inwinnen is dan ook niet eenvoudig.

In bijvoorbeeld de bouw, de vastgoed branche, gaat het er wat herkenbaarder en daardoor duidelijker aan toe dan in de ICT branche. Je laat je bijstaan door een professional die de markt kent, een aankoopmakelaar. Deze geeft advies, maar je koopt daadwerkelijk van- en betaalt aan een aannemer die het vastgoed produceert en/of oplevert. De aannemer produceert met behulp van diverse vakspecialisten die een gedefinieerd ambacht beheersen. Deze specialisten zijn of in dienst van de aannemer of hij huurt daar desgewenst externe voor in. En dit vinden wij allemaal heel normaal. Zo ook de rol van de (beëdigd) makelaar, die advies geeft, vraag en aanbod bij elkaar brengt en die toegang heeft tot de gehele markt en al haar regels, processen en eigenaardigheden.

In de ICT markt zien we dat de rolverdeling nog te veel door elkaar loopt, nog niet goed helder en afgebakend is. Dat de vele vaardigheden niet zomaar in een paar gedefinieerde ambachten samengevat kunnen worden en dat advisering en levering nog vaak uit één en dezelfde koker komen. Is het niet eens tijd voor ICT advies zonder belangenverstrengeling?  Een onafhankelijke makelaar met een frisse kijk op ICT?

Resultaatafhankelijke beloningsmethodiek

Resultaatafhankelijke beloningsmethodiek

Bij lime yellow | ICT inkoop advies hebben wij een frisse kijk op ICT en dus ook op verdienmodellen. Zoals die van ons zelf bijvoorbeeld. Wij willen dat jij uiteindelijk bespaart op ICT kosten. Niets meer en niets minder. En wij willen duidelijk zijn in wat we doen en ook in wat dit jou kost. Vooraf het exacte resultaat bepalen is lastig. Het échte (meetbare) resultaat is pas tijdens of na het traject zichtbaar. Vandaar dat wij in onze aanbiedingen een vrijwillige resultaatafhankelijke beloning hanteren. Jij bepaalt zelf, achteraf, welke van de voorgestelde financiële vergoedingen je het beste vindt passen bij het resultaat van de geleverde dienst. Wij beloven het beste met je voor te hebben en geloven dat jij ook het beste met ons voor hebt.

WAT DOEN WIJ?

WAT DOEN WIJ?

1. Inventarisatie
Wij willen graag van jou weten waar je tegenaan loopt, waar je meer kennis of informatie over wilt weten, of welk ‘gevoel’ je hebt waarvoor je onze kennis wenst. Wij leggen uit of- en hoe wij daar invulling aan kunnen geven. Voordat wij samen met jou aan het werk gaan willen wij eerst weten of we in jouw situatie wel resultaat kunnen behalen. In sommige gevallen is ‘nee’ het antwoord; wij kunnen niet in alle gevallen direct besparingen realiseren.  Jouw tijd is kostbaar en ook wij werken graag doeltreffend en efficiënt.  Deze inventarisatie wordt daarom bij voorkeur telefonisch gedaan en is dan voor jou kosteloos.

2. Kennissessie
Als organisatie wil je dat ICT voor je werkt. Voor je medewerkers maar vooral ook voor jouw klanten. Strategische keuzes dus. De wereld verandert snel en daarom wil je continu groeien, verbeteren en innoveren. ICT schaf je niet zomaar even aan, het zijn vaak forse investeringen. Technologie is complex en de markt van ICT aanbieders is groot en onoverzichtelijk. De ICT industrie spreekt een specifiek jargon met ontelbare onbegrijpelijke afkortingen.  Er wordt veel ‘geadviseerd´ maar welk advies kan je nu geloven als het je de kennis ontbreekt om dit zelf en onafhankelijk te kunnen beoordelen? Kan je nog wel om je bestaande leverancier of technologie heen? Heb je het gevoel dat je teveel betaald? Veel organisaties zijn daar door schade en schande al achter gekomen.

In de kennissessie hebben we het niet over bits en bytes maar over hoe je besparing kan realiseren en hoe je tot de beste oplossing komt. Het nieuwe werken vraagt ook om het nieuwe zakendoen, toch?

3. Vervolgtraject
Het ICT inkoop traject of de onderhandeling daadwerkelijk door lime yellow laten verzorgen of je persoonlijk 1 op 1 laten bijstaan? Voor deze werkzaamheden maken wij in overleg met jou graag een offerte op maat. Hierbij hanteren wij een vooraf afgegeven projectprijs met gebruikmaking van de resultaatafhankelijke beloningsmethodiek.

Alle door lime yellow genoemde bedragen zijn exclusief BTW en inclusief voorrijkosten, tenzij duidelijk anders aangegeven. Bij gebruikmaking van de resultaatafhankelijke beloningsmethodiek is het laagst genoemde bedrag ook meteen het minimaal verschuldigde tarief. De overige aangeboden tarieven zijn op vertrouwensbasis vrijwillig te selecteren. Wij beloven het beste met je voor te hebben en geloven dat jij ook het beste met ons voor hebt.

Herkenbaar?

Stel;  jouw organisatie wilt de hardware van 300 mobiele werkplekken vervangen. Door de afdeling ICT is een geschikt model laptop bepaald, van het merk dat jullie meestal gebruiken. De vaste ICT leverancier was zeer behulpzaam bij de selectie, gaf advies en heeft zelfs voor een demo unit gezorgd om te kunnen testen.

Situatie A
Het geselecteerde merk en type wordt bij 3 leveranciers aangevraagd. Om verwarring te voorkomen en om goed te kunnen vergelijken is het merk en artikelnummer in de uitvraag vermeld. Doelstelling is de economisch meest voordelige aanbieding te kiezen.

Situatie B
Om de uitvraag onafhankelijk te maken is de behoefte vertaald naar een programma van eisen met vermelding van de gewenste technische specificaties. Hierbij wordt merk en type niet benoemd. Deze RFP (Request For Purchase) wordt uitgezet bij minimaal 5 leveranciers waaronder de huisleverancier.

Is bovenstaande voorbeeld herkenbaar? Is situatie A of B van toepassing bij jouw organisatie?
Neem dan maar snel contact met ons op!

waardegericht inkopen

Het inkoopvak zoals we dat nu kennen en toepassen richt zich op het van externe bronnen betrekken van de benodigde goederen en diensten tegen de meest gunstige voorwaarden (gangbare definitie van inkoop).
Inkoop richt zich dus op het optimaliseren van de input.

Waardegerichte inkoop daarentegen richt zich op het optimaliseren van de output, of nog beter, het resultaat en gaat daarmee een grote stap verder dan de conventionele inkoop. Waardegericht inkopen plaatst inkopers in het hart van het primaire proces van de organisatie en kan een enorme boost geven aan het inkoopvak. Het verandert de omgang met leveranciers totaal en vraagt ook om andere competenties van inkoop.

bron: NEVI

Bereikbaar

Bereikbaar

Telefoon

026 206 2170

E-mail

contact@limeyellow.nl

Adres

Mr E.N. van Kleffensstraat 6, 6842 CV Arnhem

Social Media

Contact

Contact