investeren in ict

Het nieuwe werken vraagt om een nieuwe manier van zakendoen.
Geven jullie nog teveel geld uit?

 

 

 

 

 

Betaal je teveel?

“Ik heb het gevoel dat ik teveel betaal voor onze ICT” is een veelgehoorde stelling van inkopers. Maar is het niet belangrijker om te vragen : “koop ik wel het juiste?” en “betaal ik naar waarde?” Dat je in deze digitale 21e eeuw geld investeert in ICT is niet meer dan logisch. En dat een leverancier daar geld aan verdient is prima. Gezond zelfs. Maar té veel geld uitgeven in relatie tot het gewenste resultaat is niet wenselijk. Zodra een leverancier ‘te veel’ geld verdient aan jouw aankoop en een scheve verhouding ontstaat tot de geleverde prestatie, dan beschadigd dat de relatie tussen opdrachtgever en leverancier.

Laten we nog wat verder gaan: weet je eigenlijk wel wat je écht nodig hebt? En hoe kom je aan die kennis? Waarschijnlijk heeft een leverancier je hierbij geadviseerd. Let hierbij op dat persoonlijke en-/of commerciële belangen een grote rol kunnen spelen bij aanbieders. Targets moeten nu eenmaal gehaald worden. En wat als hun eigen kennis beperkt is? Zij bepalen tenslotte wat jij aan informatie te horen krijgt. En hun eigen belang kan ervoor zorgen dat het door jou gewenste resultaat niet behaald wordt. Het gevolg is een desinvestering, of nog veel erger, dat jouw organisatie achterop raakt en haar eigen positie in gevaar brengt. Stilstand is achteruitgang. En dán heb je pas écht teveel betaald!

Toegevoegde waarde

Bij weinig onderscheidend vermogen van product of dienst, leunt een leverancier sterk op de kunst van verleiden in de ‘strijd’ om de klant en order. Marketing en verkoop zijn vakgebieden met echte specialisten die alles uit de kast halen om hun doel te bereiken : omzet en winst behalen. Termen als ‘winnen’, ‘de klant veroveren’ en ‘de concurrentie uitschakelen’ geeft eigenlijk al aan wat het ware doel van deze leverancier is.

Gelukkig zijn er leveranciers die juist wel waarde toevoegen. Die met zijn product of dienst meerwaarde biedt aan jouw organisatie. Die haar eigen mensen beoordeelt en beloont op het behalen van gestelde doelen voor de opdrachtgever. Net zoals bij jullie moet er bij een leverancier ook gewoon geld binnenkomen, begrijp mij niet verkeerd. Maar omzet moet het resultaat zijn van inzet. Dat je in deze 21e eeuw geld gaat investeren in ICT is vrijwel onvermijdelijk, maar een leverancier met de meeste toegevoegde waarde selecteren of een nog scherpere inkoopprijs realiseren, dat is een keuze waar je zelf verantwoordelijk voor bent.

ICT is een middel

De klant centraal stellen… Een veel gehoorde term die meer een marketing slogan lijkt geworden dan dat deze ook echt verankerd zit in de cultuur van organisaties. Medewerker centraal of klant centraal, daar is men het nog niet altijd over eens. Maar zeker is dat de medewerker uiteindelijk zorgt voor de klant, mits deze medewerker handelt in het belang van de organisatie.

De klant is dus het uitgangspunt. Voor wie werk je? Voor de organisatie, voor de klant, voor de aandeelhouder of voor jezelf? Je zal toegeven dat je (uiteindelijk) altijd werkt voor jezelf. Omdat jij iets goeds wil doen, een bijdrage wil leveren aan iets dat groter is dan jezelf. Veel organisaties zijn van oudsher echter gefocust op het maken van zoveel mogelijk winst. Resultaat is het belangrijkste en daarom zetten ze in op het zo goed mogelijk bedienen van de klant. De medewerkers moet zich conformeren aan een strategie van zo effectief mogelijk werken voor een zo hoog mogelijke winst. Gevolg is dat de medewerker dan een middel is om het doel te bereiken en zich moeten schikken naar (ICT)processen en procedures.

Organisaties hebben alleen bestaansrecht als ze onderscheidende dienstverlening koppelen aan onderscheidend werkgeverschap. Goed werkgeverschap stelt medewerkers centraal. Het haalt het beste uit het individu en die zorgt weer voor de klant. Als dat lukt dan ontstaat er een continue wederzijdse beïnvloeding waar iedereen blij van wordt. ICT draagt hier een belangrijke mate aan bij. Zowel in klantbeleving als in het interne proces bij de medewerkers. Wij vinden daarom dat mensen centraal moeten staan en dat ICT een middel is om dat te bereiken.

Herkenbaar?

Stel;  jouw organisatie wilt de hardware van 300 mobiele werkplekken vervangen. Door de afdeling ICT is een geschikt model laptop bepaald, van het merk dat jullie meestal gebruiken. De vaste ICT leverancier was zeer behulpzaam bij de selectie en heeft zelfs voor een demo unit gezorgd om te kunnen testen.

Situatie A
Het geselecteerde merk en type wordt bij 3 leveranciers aangevraagd. Om verwarring te voorkomen en om goed te kunnen vergelijken is het merk en artikelnummer in de uitvraag vermeld. Doelstelling is de economisch meest voordelige aanbieding te kiezen.

Situatie B
Om de uitvraag onafhankelijk te maken is de behoefte vertaald naar een programma van eisen met vermelding van de gewenste technische specificaties. Hierbij wordt merk en type niet benoemd. Deze RFP (Request For Purchase) wordt uitgezet bij minimaal 5 leveranciers waaronder de huisleverancier.

Is bovenstaande voorbeeld herkenbaar? Is situatie A of B van toepassing bij jouw organisatie?
Neem dan maar snel contact met ons op!

Bereikbaar

Bereikbaar

Telefoon

026 206 2170

E-mail

contact@limeyellow.nl

Adres

Mr E.N. van Kleffensstraat 6, 6842 CV Arnhem

Social Media

Contact

Contact