Privacybeleid

Privacybeleid

Inleiding 

Lime Yellow neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@limeyellow.nl. 


Wie is Lime Yellow? 

Lime Yellow is de eenmanszaak Lime Yellow, kantoorhoudende te (6842 CV) Arnhem aan Mr E.N. van Kleffensstraat 6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74445278. 

Wanneer Lime Yellow jouw persoonsgegevens verwerkt, is Lime Yellow de verwerkingsverantwoordelijke. 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens? 
Lime Yellow heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Lime Yellow gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: LinkedIn, Facebook, Twitter, Google, Google Analytics. 


Wat zijn jouw rechten? 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan: 

Inzage 
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Lime Yellow over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. 

Wijzigen 
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Lime Yellow. Je kunt verzoeken dat Lime Yellow je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 

Beperken van de verwerking 
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Lime Yellow te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 

Recht van bezwaar 
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Lime Yellow of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

Gegevensoverdracht 
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Lime Yellow te verkrijgen. Lime Yellow zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. 

Toestemming intrekken 
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Lime Yellow je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. 

Reactie door Lime Yellow 
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@limeyellow.nl. Lime Yellow zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Lime Yellow een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Lime Yellow je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. 


Ontvangers van de persoonsgegevens 

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: 

Verwerkers 
Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Lime Yellow 

Externe adviseurs 
Het kan zijn dat Lime Yellow verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. 


Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties 

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Lime Yellow gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Lime Yellow gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Lime Yellow aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken. 


Wat zijn cookies en hoe gebruikt Lime Yellow ze? 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Lime Yellow worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Lime Yellow worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. 

Websites moeten bezoekers toestemming vragen voor plaatsing van cookies. De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om: 

Analytische cookies 
Websites gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen zij beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Een voorbeeld van een analytische cookie is die van Google Analytics,

Functionele cookies 
Functionele cookies zijn nodig om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit. 


Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. 


Waar kan je terecht met klachten en vragen? 

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Lime Yellow je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@limeyellow.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Lime Yellow jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@limeyellow.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Hoe gebruikt Lime Yellow jouw gegevens? 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Lime Yellow persoonsgegevens over jou verwerkt, of zou kunnen verwerken. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Lime Yellow voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Lime Yellow worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie 
Doeleinde: Financiële administratie.  
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo  
Grondslag: Wettelijke verplichting  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  

Doeleinde: , Beheer van bestellingen  
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingsnummer, Inhoud van de klacht, KvK-nummer, BTW-nummer, Klantnummer  
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  

Doeleinde: Afhandelen klachten  
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingsnummer, Inhoud van de klacht, KvK-nummer, BTW-nummer, Klantnummer  
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  

Doeleinde: Facturatie  
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingsnummer, Inhoud van de klacht, KvK-nummer, BTW-nummer, Klantnummer  
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf  
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden  
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  

Doeleinde: Afhandelen klachten  
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden  
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde   

Doeleinde: Facturatie  
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden  
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde    

Doeleinde: CRM  
Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, Telefoonnummer, Profielfoto  
Grondslag: Gerechtvaardigd belang  
Betrokken belang: Commercieel belang  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  

Marketing  
Doeleinde: Direct marketing  
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres  
Grondslag: Gerechtvaardigd belang  
Betrokken belang: Commercieel belang  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  

Doeleinde: Affiliate marketing  
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres  
Grondslag: Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang: Commercieel belang  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  

Doeleinde: Nieuwsbrief  
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres Grondslag: Gerechtvaardigd belang  
Betrokken belang: Commercieel belang  
Bewaartermijn: , Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  

Doeleinde: Social media marketing  
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres  
Grondslag: Gerechtvaardigd belang  
Betrokken belang: Commercieel belang  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  

Website  
Doeleinde: Website analytics  
Gegevens: Surfgedrag, Locatie  
Grondslag: Gerechtvaardigd belang  
Betrokken belang: Commercieel belang  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  

Doeleinde: A/B testing 
Gegevens: Surfgedrag, Locatie  
Grondslag: Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang: Commercieel belang  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews  
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Inhoud van het bericht  
Grondslag: Gerechtvaardigd belang  
Betrokken belang: Commercieel belang  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  

Doeleinde: Chatfunctie  
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Inhoud van het bericht  
Grondslag: Gerechtvaardigd belang  
Betrokken belang: Commercieel belang  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  

Beveiliging en fraudebestrijding  
Doeleinde: Identiteitsverificatie  
Gegevens: Telefoonnummer, IBAN, Naam, Adres  
Grondslag: Gerechtvaardigd belang  
Betrokken belang: Commercieel belang  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Beveiliging van gegevens  
Gegevens: Telefoonnummer, IBAN, Naam, Adres  
Grondslag: Gerechtvaardigd belang  
Betrokken belang: Commercieel belang  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  

Doeleinde: Credit check  
Gegevens: Telefoonnummer, IBAN, Naam, Adres  
Grondslag: Gerechtvaardigd belang  
Betrokken belang: Commercieel belang  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  

Onderzoek & Ontwikkeling  
Doeleinde: Marktonderzoek  
Gegevens: Surfgedrag, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer  
Grondslag: Gerechtvaardigd belang  
Betrokken belang: Commercieel belang  
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  © 2020 lime yellow | kvk 74445278 | btw NL001881244B33 | privacybeleid | disclaimer | algemene voorwaarden